Zgodnie z obowiązującym prawem jeśli jesteś Konsumentem lub Konsumentem-przedsiębiorcą – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to masz 14 dni od momentu dostawy towaru na jego zwrot bez podania przyczyny. Wystarczy przesłać do nas formularz zwrotu i odesłać do nas towar. Koszty zwrotu ponosi Kupujący. Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego z tytułu zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Innymi słowy w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Kupujący powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami.

Życzymy udanych zakupów.